Галерия

Детска рисунка на асфалт „Аз обичам природата”

Участниците в Конкурса за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Участниците в Конкурса за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Конкурс за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Конкурс за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Конкурс за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Конкурс за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Конкурс за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Конкурс за Детска рисунка „Аз обичам природата”, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” връчва наградите на Асоциацията на победителите в конкурса, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” връчва наградите на Асоциацията на победителите в конкурса, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” връчва наградите на Асоциацията на победителите в конкурса, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” връчва наградите на Асоциацията на победителите в конкурса, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” връчва наградите на Асоциацията на победителите в конкурса, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” връчва наградите на Асоциацията на победителите в конкурса, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Награждаване на победителите в Конкурса за Детска рисунка от ръководството на община Копривщица, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Награждаване на победителите в Конкурса за Детска рисунка от ръководството на община Копривщица, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Награждаване на победителите в Конкурса за Детска рисунка от ръководството на община Копривщица, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Награждаване на победителите в Конкурса за Детска рисунка от ръководството на община Копривщица, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Награждаване на победителите в Конкурса за Детска рисунка от ръководството на община Копривщица, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица
Награждаване на победителите в Конкурса за Детска рисунка от ръководството на община Копривщица, 5 юли, 2008, площад „20-ти април”, Копривщица