Галерия

Засаждане на дървета, Фестивалeн парк, Копривщица, 2008

Засаждане на дървета във фестивалния парк от участниците във форума, 5 юли, 2008, Копривщица
Засаждане на дървета във фестивалния парк от участниците във форума, 5 юли, 2008, Копривщица
Откриване на фестивалния парк от Володя Златев, Секретар на Консултативния съвет на ДАГ и Любомир Цеков – кмет на град Копривщица (в средата), 5 юли, 2008, Копривщица
Откриване на фестивалния парк от Володя Златев, Секретар на Консултативния съвет на ДАГ и Любомир Цеков – кмет на град Копривщица (в средата), 5 юли, 2008, Копривщица
Метин Казак, член на Европейския парламент и адв. Цветан Цветанов, председател на Съвета на фондация „Европейски екологичен фестивал” в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Метин Казак, член на Европейския парламент и адв. Цветан Цветанов, председател на Съвета на фондация „Европейски екологичен фестивал” в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Любомир Цеков,  кмет на град Копривщица и проф. Мария Златева,  Висш екологичен експертен съвет на МОСВ в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Любомир Цеков, кмет на град Копривщица и проф. Мария Златева, Висш екологичен експертен съвет на МОСВ в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
ген. Кирил Цветков - председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
ген. Кирил Цветков - председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Кун Дърейк от WWF International, Дунавско-Карпатска програма в акция по засаждане на дървата, 5 юли, 2008, Копривщица
Кун Дърейк от WWF International, Дунавско-Карпатска програма в акция по засаждане на дървата, 5 юли, 2008, Копривщица
Сръбският фотограф Никола Вукойевич в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Сръбският фотограф Никола Вукойевич в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Екипът на БНТ в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Екипът на БНТ в акция по засаждане на дървета, 5 юли, 2008, Копривщица
Засаждане на дървета във фестивалния парк от участниците във форума, 5 юли, 2008, Копривщица
Засаждане на дървета във фестивалния парк от участниците във форума, 5 юли, 2008, Копривщица