Галерия

Кръгла маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век”, 2008

Кръглата маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век”, 4 юли, 2008, Старото Възрожденско училище „Св. св. Кирил и Методий”, Копривщица, снимка: Никола Вукойевич
Кръглата маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век”, 4 юли, 2008, Старото Възрожденско училище „Св. св. Кирил и Методий”, Копривщица, снимка: Никола Вукойевич
Откриване на Кръглата маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век” от инж. Захари Георгиев , член на Комисията по околната среда и водите към 40-то Народното събрание на Република България, снимка: Никола Вукойевич
Откриване на Кръглата маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век” от инж. Захари Георгиев , член на Комисията по околната среда и водите към 40-то Народното събрание на Република България, снимка: Никола Вукойевич
адв. Цветан Цветанов, председател на Съвета на фондация „Европейски екологичен фестивал”, организатор на Кръглата маса и Международния фестивал „Зелена вълна – 21 век”, снимка: Никола Вукойевич
адв. Цветан Цветанов, председател на Съвета на фондация „Европейски екологичен фестивал”, организатор на Кръглата маса и Международния фестивал „Зелена вълна – 21 век”, снимка: Никола Вукойевич
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” за подпомагане на населението и защита на околната среда при природни бедствия и аварии, съорганизатор на Кръглата маса представя екологичните проекти на Асоциацията, снимка: Никола Вукойевич
ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация „Св. Иван Рилски” за подпомагане на населението и защита на околната среда при природни бедствия и аварии, съорганизатор на Кръглата маса представя екологичните проекти на Асоциацията, снимка: Никола Вукойевич
Участници в Кръглата маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век”, 4 юли, 2008, Старото Възрожденско училище „Св. св. Кирил и Методий”, Копривщица, снимка: Никола Вукойевич
Участници в Кръглата маса „Енергетика и екология. Предизвикателствата на 21 век”, 4 юли, 2008, Старото Възрожденско училище „Св. св. Кирил и Методий”, Копривщица, снимка: Никола Вукойевич