Галерия

Международен уъркшоп за глобалното затопляне, 2007

Участниците в Международения уъркшоп „Социални и правни аспекти на промените в климата. Подобряване на медийната информираност на обществото ”, 7 – 9 май, 2007,  хотел „Долна баня”
Участниците в Международения уъркшоп „Социални и правни аспекти на промените в климата. Подобряване на медийната информираност на обществото ”, 7 – 9 май, 2007, хотел „Долна баня”
Откриване на Международния уъркшоп „Социални и правни аспекти на промените в климата. Подобряване на медийната информираност на обществото ” от Чавдар Георгиев (зам.-министър на Министерство на околната среда и водите) и доц. д-р Стефан Юруков (зам.-министър на Министерство на земеделието и горите)
Откриване на Международния уъркшоп „Социални и правни аспекти на промените в климата. Подобряване на медийната информираност на обществото ” от Чавдар Георгиев (зам.-министър на Министерство на околната среда и водите) и доц. д-р Стефан Юруков (зам.-министър на Министерство на земеделието и горите)
Володя Златев (съветник на зам.-министъра на Министерство на земеделието и горите)
Володя Златев (съветник на зам.-министъра на Министерство на земеделието и горите)
инж. Мариника Якова (зам.-кмет на община Долна баня)
инж. Мариника Якова (зам.-кмет на община Долна баня)
инж. Радослава Костадинова  (еколог на община Долна баня)
инж. Радослава Костадинова (еколог на община Долна баня)
ст. н. с. д-р Лъчезар Филипов (зам.-директор на Института за космически изследвания при БАН)
ст. н. с. д-р Лъчезар Филипов (зам.-директор на Института за космически изследвания при БАН)
Татяна Димитрова (експерт в Дирекция „Земни недра и подземни богатства”, МОСВ ) и Стефан Дишовски (експерт в отдел  „Политика по изменение на климата”, МОСВ)
Татяна Димитрова (експерт в Дирекция „Земни недра и подземни богатства”, МОСВ ) и Стефан Дишовски (експерт в отдел „Политика по изменение на климата”, МОСВ)
ст. н. с. д-р Веселин Александров (Директор на Департамент „Метеорология” към НИМХ и председател на „Научно-координационен център за глобални промени” при БАН)
ст. н. с. д-р Веселин Александров (Директор на Департамент „Метеорология” към НИМХ и председател на „Научно-координационен център за глобални промени” при БАН)
доц. Петкан Илиев (икономически анализатор, преподавател в УНСС)
доц. Петкан Илиев (икономически анализатор, преподавател в УНСС)
Константин Иванов (Дунавско-Карпатската програма на Световния фонд за дивата природа WWF)
Константин Иванов (Дунавско-Карпатската програма на Световния фонд за дивата природа WWF)
Цвета Христова (програма „Гори и защитени територии”, Екологично сдружение „За земята”)
Цвета Христова (програма „Гори и защитени територии”, Екологично сдружение „За земята”)
Тодор Славов (Екологично сдружение „За земята”)
Тодор Славов (Екологично сдружение „За земята”)
Петко Ковачев (Институт за зелена политика)
Петко Ковачев (Институт за зелена политика)
Марк Босани (координатор на „Коалиция за климата - България”)
Марк Босани (координатор на „Коалиция за климата - България”)
Немският журналист Манфред Ладвиг (в средата) представи документалния си филм - разследване “Генната конспирация” (ARD, Германия)
Немският журналист Манфред Ладвиг (в средата) представи документалния си филм - разследване “Генната конспирация” (ARD, Германия)
Ивайло Стефанов (журналист от БНР)
Ивайло Стефанов (журналист от БНР)
Изложба на Международната кампания срещу климатичните измения, организирана от  „Коалиция за климата - България”, 8 май 2007 г., гр. Долна баня
Изложба на Международната кампания срещу климатичните измения, организирана от „Коалиция за климата - България”, 8 май 2007 г., гр. Долна баня