Галерия

Кръгла маса, 2006

Участниците в Националната кръгла маса на тема: “Намаляване замърсяването, въздействието и последиците от наводненията в басейна на река Искър (основен приток на река Дунав) и подобряване на медийната информираност на обществото”
Участниците в Националната кръгла маса на тема: “Намаляване замърсяването, въздействието и последиците от наводненията в басейна на река Искър (основен приток на река Дунав) и подобряване на медийната информираност на обществото”
подп. Георги Карабалиев и подп. Димитър Пенелов (Генерален щаб на Българската армия), доц. Николай Слатински (Съветник по Националната сигурност на Президента на Р България, 2006)
подп. Георги Карабалиев и подп. Димитър Пенелов (Генерален щаб на Българската армия), доц. Николай Слатински (Съветник по Националната сигурност на Президента на Р България, 2006)
доц. Николай Слатински (Съветник по Националната сигурност на Президента на Р България, 2006)
доц. Николай Слатински (Съветник по Националната сигурност на Президента на Р България, 2006)
Асен Личев (Началник на отдел “Ползване на водите”, МОСВ), Цветанка Димитрова (Директор на Басейнова дирекция - Плевен, МОСВ)
Асен Личев (Началник на отдел “Ползване на водите”, МОСВ), Цветанка Димитрова (Директор на Басейнова дирекция - Плевен, МОСВ)
Лъчезар Филипов (зам.-директор на Института за Космически изследвания, БАН)
Лъчезар Филипов (зам.-директор на Института за Космически изследвания, БАН)
Добри Димитров (зам.-директор на Националния институт по хидрология и метеорология, БАН)
Добри Димитров (зам.-директор на Националния институт по хидрология и метеорология, БАН)
Кирил Милчев (главен експерт, отдел “Образование, здравеопазване и екология”, Омбудсман на Р България)
Кирил Милчев (главен експерт, отдел “Образование, здравеопазване и екология”, Омбудсман на Р България)
Невена Праматарова (Управляващ директор на фондация “Европейски екологичен фестивал”)
Невена Праматарова (Управляващ директор на фондация “Европейски екологичен фестивал”)
инж. Мариника Якова (зам.-кмет на община Долна баня), инж. Светла Стоименова (Общински съветник в Общински съвет Долна баня)
инж. Мариника Якова (зам.-кмет на община Долна баня), инж. Светла Стоименова (Общински съветник в Общински съвет Долна баня)
Светослава Елшишка (Маркеинг мениджър, Център за усъвършенстване на управлението “Муди Инернешънъл”)
Светослава Елшишка (Маркеинг мениджър, Център за усъвършенстване на управлението “Муди Инернешънъл”)
Томас Пар (“Корпус на мира” на САЩ в България), Петко Ковачев (Изпълнителен директор на Информационен и учебен център по екология)
Томас Пар (“Корпус на мира” на САЩ в България), Петко Ковачев (Изпълнителен директор на Информационен и учебен център по екология)
Цветелина Атанасова (журналист, Българска национална телевизия)
Цветелина Атанасова (журналист, Българска национална телевизия)
Участници в Националната кръгла маса
Участници в Националната кръгла маса