Галерия

Кръгла маса, 2005

Участници в Кръглата маса на тема: “Българската община - екологични рискове и техните решения – път към европейския модел”
Участници в Кръглата маса на тема: “Българската община - екологични рискове и техните решения – път към европейския модел”