Галерия

Фестивален парк “Зелена Европа”, 2006

Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Участниците на фестивала в акция по засаждане на дървета
Томас Пар (“Корпус на мира” на САЩ в България)
Томас Пар (“Корпус на мира” на САЩ в България)