Начало Регламент

Регламент

1. ЦЕЛ


1. 1. Европейският екологичен фестивал "Зелена вълна - 21 век" има за цел представянето на филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда, създаването на конкурсна среда, както за продукцията на отделните филмови и телевизионни компании, така и за независимите продуценти. Основната цел е поощряване реализирането на конкурентни филмови и медийни продукти, насочени към повишаване на екологичната култура и информираност на обществото, които допринасят за опазването на човешкия живот и здраве, биологичните видове и околната среда.
1. 2. В конкурса могат да участват филми и телевизионни програми, които отразяват екологичните проблеми за глобалното затопляне и измененията в климата, качеството на въздуха и водите, управлението на отпадъците, индустриалното замърсяване и управление на риска, химикалите и генномодифицираните организми и храни, вредното влияние на шума и промишленото замърсяване, защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и човешкия живот, туристически филми и продукции за запазване на културното наследство, както и журналистически разследвания по актуални екологични проблеми.
1. 3. В конкурса могат да участват всички лицензирани филмови и телевизионни компании и независими продуценти във всяка от категориите.

2. КАТЕГОРИИ

2. 1. Участниците във фестивала за екологични филми и телевизионни програми се състезават в следните категории:

 • Документални филми
 • Научнопопулярни и учебни филми
 • Телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда
 • Туристически филми и продукции за опазване на културното и природно наследство
 • Видеоклипове и спотове

2. 2. Кандидатите могат да участват с повече от един филм или програма във всеки от разделите.
2. 3. Всеки кандидат, допуснат до конкурсната програма може да направи презентация на продукцията си, ако предварително е заявил това.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3. 1. Участващите в конкурса продукции трябва да са реализирани след 1 януари, 2011 година. Филми и телевизионни програми, направени преди тази дата, могат да бъдат включени в извънконкурсната програма на фестивала.
3. 2. Максималната продължителност на всяка продукция не трябва да надвишава 60 минути.
3. 3. Всеки кандидат трябва изрично да посочи сам категорията, с която участва във фестивала. За всяка допълнителна продукция се попълва отделен формуляр.
3.4. Филмите и телевизионните програми трябва да бъдат изпратени на 1 демонстрационен видеоносител (VHS, СD или DVD), както и на 1 касета (диск) за прожекция в един от следните формати: Betacam SP Pal или DVD.
3. 5. Филмите и предаванията трябва да са озвучени или със субтитри на английски език.
3. 6. Препоръчително е участниците в конкурса да представят и следните допълнителни материали:

 • Точен диалог-лист на английски език на кандидатстващата продукция;
 • Снимки от кандидатстващата продукция.

3. 7. Краен срок за получаване на заявките за участие – 25 август, 2013 година.
3. 8. Краен срок за получаване на филмите и телевизионните програми – 31 август, 2013 година.

3. 9. Филмите и програмите трябва да бъдат изпратени на адрес:

Фондация „Европейски екологичен фестивал”
БЪЛГАРИЯ, София 1000,
пл. “Славейков” № 4, Столична библиотека,
ет. 4, офис 401
тел.: (02) 988 26 84, 0878 175 881;
факс: (02) 988 26 84
e-mail: greenwave@euroekofest.org

3. 10. Кандидатстващите филми и телевизионни програми се връщат на изпращача, само при негово желание, изрично отбелязано във формулярите за участие и за негова сметка. Разходите по изпращането на адреса на фестивала са за сметка на участниците. Филмите, които не се връщат на изпращача, остават в архива на фестивала.
3. 11. Фондация „Европейски екологичен фестивал” има право на втора публична прожекция с некомерсиална цел на продукциите след приключване на фестивала за популяризиране на неговите целите.
3. 12. Фондация „Европейски екологичен фестивал” има право да представи с некомерсиална цел наградените филми от фестивала в рамките на Зелено кино: Седмицата на екологичните филми, организирана от фондацията през месец декември, 2013 г. в Чешкия център, София.

4. ЖУРИ

4. 1. Кандидатстващите в конкурса продукции ще бъдат оценявани от Международно жури, съставено от водещи медийни експерти и професионалисти, работещи в областта на екологията и опазването на околната среда след предварителна селекция, съставена от председателя на фондация „Европейски екологичен фестивал”.
4. 2. Членовете на журито ще оценяват кандидатстващите продукции по следните критерии:

 • Социална значимост на екологичния проблем и защита екологичните права на човека;
 • Задълбоченост в разработването на темата;
 • Филмови качества;
 • Образователен и възпитателен ефект;
 • Послание и въздействие.

4. 3. Журито си запазва правото да преразпределя заявените програми в други категории, както и да не присъди някоя от наградите в даден раздел, ако прецени, че за нея няма достойна кандидатура.

5. НАГРАДИ

5. 1. На фестивала ще бъдат присъдени следните награди:

 • Голямата награда "Щъркелово гнездо", изработена от македонския скулптор Андрей Митевски по идея на адв. Цветан Цветанов - Председател на Съвета на фондация “Европейски екологичен фестивал” във всяка една от категориите;
 • Специални награди за отличените филми и телевизионни програми;
 • Голяма награда за Най-добър балкански филм на екологична тематика. Наградата ще бъде присъдена на продукции, произведени в Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Република Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. Целта на отличието е поощряване създаването на продукции, посветени на екологията и опазването на околната среда в региона;
 • Награда на кмета на община Кърджали.

5. 2. Личното присъствия на участниците, спечелили Голямата награда на фестивала, по време на Церемонията по награждаването, е от особено важно значение за протокола на екологичния форум.

6. АКРЕДИТАЦИИ И ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

6. 1.Всяка организация или независим продуцент могат да изпратят свои представители по време на фестивала, като разходите се поемат от тях.
6. 2. Транспортните разходи са за сметка на самите участници.
6. 3. Организаторите на фестивала осигуряват настаняването на участниците и гостите. Предимство имат първите подадени заявки за участие.
6. 4. Крайният срок за заявките за хотелски резервации е 31 август, 2013 година.
6. 5. Хотелските резервации за периода на фестивала може да направите в раздел „Настаняване”.
6. 6. Организаторите на фестивала не носят отговорност за липсата на свободни стаи по време на фестивалния форум и затова препоръчват навременно резервиране и заплащане на престоя.
6. 7. Акредитации могат да се правят без ограничение – всеки ден до края на фестивала.

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ

7. 1. Работни езици на фестивала - български и английски.
7. 2. Попълването на формулярите за участие във фестивала и Кръглата маса, както и на хотелските резервации става директно в сайта на фондацията www.euroekofest.org.
7. 3. Задължително условие за участие е коректното и точно попълване на формулярите.
7. 4. Организаторите на фестивала определят програмата и реда на прожекциите на филмите и телевизионните програми.
7. 5. Всички филми, участващи в конкурсната и извънконкурсната програма ще бъдат прожектирани в залите на фестивала.
7. 6. Достъпът до прожекциите, на филмите и програмите в конкурсната и извънконкурсната програма на фестивала, е безплатен без ограничения.
7. 7. Регламентът е съставен на български и английски език. В случай на спорове валиден е българският текст.
7. 8. Организаторите на фестивала си запазват правото да не допускат за участие програми, които не отговарят на настоящия регламент.
7. 9. Изпращането на формуляр за участие означава приемане на условията, залегнали в настоящия регламент.

нагоре