Начало Кърджали

Кърджали

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно–родопския планински масив с територия от 574.7 кв. км., което е 20% от територията на област Кърджали и 0.51% от територията на страната.

Тя обхваща 117 населени места, обхванати в 45 кметства. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене. Постоянно живеещото население в общината е 70 196 души към 01. 03. 2001 г.

Град Кърджали се е обособил в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив, който е втория по големина град в България. В момента най-близкият КПП “Капитан Андреево” е на 132 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.

В него с години са насочвани значителни по размер инвестиции за изграждането на много промишлени, строителни и търговски фирми. По такъв начин той се е превърнал в икономически център на Област Кърджали.

6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали
тел: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
е-mail: municipality@kardjali.bg, mayor@kardjali.bg
web site:
www.kardjali.bg

Приветствие на кмета на община Кърджали – инж. Хасан Азис

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В
8-мия ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ
„ЗЕЛЕНА ВЪЛНА - 21 ВЕК”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Кърджали за трета поредна година има честта да бъде домакин на 8-мия Международен екологичен фестивал „Зелена вълна - 21 век”, организиран от фондация „Европейски екологичен фестивал”. Фестивалът запознава широката общественост със съществуващите екологични проблеми и природозащитни дейности, като представя съвременни филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.

Тазгодишното издание на фестивала ще се проведе в дните от 27 до 29 септември 2013 г., като водеща цел ще бъде повишаването на екологичната култура, по-добрата информираност на обществото и ангажирането му с предприемане на природозащитни дейности за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Основен приоритет на община Кърджали е изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене, за чието постигане ще допринесат големите инвестиционни проекти в областта на околната среда, реализирани на територията на нашата община.

От изключителна важност е изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Кърджали. В процес на изпълнение е другият значим проект: „Регионален център за управление на отпадъците в град Кърджали”. Осигурено е прокарване на магистрален газопровод от гр. Хасково до гр. Кърджали и се реализира проекта за газифициране на града. Приключи първият и вторият етап на изграждането на новия парк „Арпезос Север” и Бизнес парк, на площ от близо 100 декара. Това е един от най-големите нови паркове в нашата страна, чието финансиране е по Оперативна програма „Регионално развитие“. Започна изграждането на третия етап на парк „Арпезос Север”. Проектът включва изграждане на около 50 декара паркова площ в центъра на града, 5 000 кв. метра рехабилитация и реконструкция на тротоари и улици в централната градска част, енергоспестяващо осветление и велосипедни алеи към парка. Включени са също футболно игрище, игрища за хандбал и баскетбол, игрища за волейбол и бадминтон, писти за парков кегелбан, стационарни тенис маси, игрище за плажен волейбол, уреди на открито за фитнес, детска площадка и др.

Нашите усилия са насочени към това да превърнем община Кърджали в чисто и подредено място за живеене с щастливи и предприемчиви хора, постигнали хармония между икономическия напредък и съхранената природа. Надявам се този фестивал да ни направи по-отговорни по отношение на опазване на околната среда и да ни помогне да „Мислим в зелено“.

Позволете ми от мое име, от името на моите колеги от община Кърджали, както и от името на нашите партньори от фондация „Европейски екологичен фестивал” да пожелая ползотворна работа и успех на всички участници в тазгодишния фестивал.

ИНЖ. ХАСАН АЗИС,
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

септември, 2013 Г.

нагоре