Начало Фондация

Фондация

Фондация “Европейски екологичен фестивал” организира единствения в България ежегоден Международен екологичен фестивал ”Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда. Във фестивала участват филмови и телевизионни компании, продуцентски, рекламни и издателски къщи и агенции, неправителствени организации, електронни и печатни медии, експерти и представители на науката и изкуството, работещи по отразяването и решаването на проблемите на екологията и опазването на околната среда. Целта на фестивала е да поощрява създаването на конкурентни филмови и медийни продукти, насочени към повишаване на екологичната култура и знания на обществото, които допринасят за опазването на човешкия живот и околната среда.
Работата на фондацията е свързана и с провеждането на редица екологични инициативи с широк диапазон на участие от страна на отговорните държавни и общински български институции, академични центрове, университети, екологични и правозащитни организации, водещи експерти в областта на екологията и медицината, електронни и печатни медии.
Основна цел на фондация “Европейски екологичен фестивал” е запознаване на обществото със съществуващите екологични рискове, пред които сме изправени, както и търсене на решения за тяхното преодоляване с помощта на медиите и на неправителствените организации.

Фондация „Европейски екологичен фестивал”
БЪЛГАРИЯ, София 1000,
пл. “Славейков” № 4,
Столична библиотека,
ет. 4, офис 401
тел.: (02) 988 26 84, 0878 175 881,
факс: (02) 988 26 84
e-mail: greenwave@euroekofest.org
web site: www.euroekofest.org

нагоре