Начало Изявление на Вицепрезидента на Република България - ген. Ангел Марин

Изявление на Вицепрезидента на Република България - ген. Ангел Марин


ДО
УЧАСТНИЦИТЕ И ОРГАНИЗАТОРИТЕ
НА 6-тия ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ
„ЗЕЛЕНА ВЪЛНА - 21 ВЕК”
КЪРДЖАЛИ, 16 - 18 септември 2011 г.ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приветствам най-сърдечно участниците в шестия Международен екологичен фестивал „Зелена вълна - 21 век” - водещи европейски и световни медии, експерти и представители на науката и изкуството, за създадените от тях продукции на тема „Екология и екологични проблеми”.
Приветствам организаторите на фестивала - фондация „Европейски екологичен фестивал”, които с дейността си запознават обществото със съществуващите екологични рискове и възможностите за опазване на околната среда, както и община Кърджали, партньор и домакин на събитието.
Взаимодействието на човешкото общество с природата е непрекъснато и неотменно - човекът е част от природата, природата се явява неотделима част от живота му. Човечеството през своето развитие никога не е поставяло себе си в такава огромна заплаха за съществуването си, както с разрушаване на природната среда. Мъдрецът някога е казал:” Когато отсечете и последното дърво, пресушите и последната река, убиете и последното животно, ще разберете, че парите не стават за ядене”. Колко са актуални тези думи днес. В резултат на действията на човека в обкръжаващата го околна среда настъпиха дълбоки проблеми с редица отрицателни последствия. Човечеството е изправено пред дилемата: или да съхрани природните дадености, за да оцелее, или ще настъпи екологична катастрофа, чийто размери и последици са трудно предсказуеми.
Ето защо разнообразните екологични инициативи проведени от 2005 година досега - Екологични фестивали, Олимпийска гора, Зелено кино, Кръгли маси, Конкурс за детски рисунки на тема „Зелена планета” - са от голямо значение за информиране на обществото за вашата благородна кауза за спасяване на планетата. Чудесно е, че фестивалът се превърна в традиционна среща на професионалисти от различни сфери, които обединяват идеи и усилия за решаването на съществуващите екологични проблеми.
Уверен съм, че филмите и телевизионните програми, които ще се представят по време на Международния екологичен фестивал „Зелена вълна - 21 век”, ще допринесат за повишаване на екологичната култура на хората и най-вече ще посочат решения и мерки, които държавите и неправителствените организации предприемат за борба с екологичните конфликти.
Пожелавам успех на фестивала!

АНГЕЛ МАРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

септември, 2011 г.

нагоре