Начало Екип

Екип

ЕКИП НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА – 21 ВЕК”

Управленски екип, фондация „Европейския екологичен фестивал”:

адв. Цветан Цветанов - председател на Съвета на фондация “Европейски екологичен фестивал”
Невена Праматарова – управляващ директор на фондация “Европейски екологичен фестивал”
Антоний Дончев – директор на Европейския екологичен фестивал “Зелена вълна – 21 век”

Екип на фестивала, фондация „Европейския екологичен фестивал”:

Светла Матеева – координатор на фестивала
Ангелина Праматарова - координатор на фестивала, Колорадо, САЩ
Виолета Вартовска - асистент
Борислава Тодорова – асистент
Яна Пункина – преводач
Георги Гълов - PR&Комуникации
Продан Стойков - счетоводител

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ГРАДА–ДОМАКИН КЪРДЖАЛИ

инж. Хасан Азис – кмет на община Кърджали
Елисавета Кехайова - зам. кмет на община Кърджали
Фикрие Хорозова - началник отдел "Канцелария и международни връзки"
Нели Попова - главен експерт, отдел “Образование, култура и младежки дейност”
Димитър Ганев - главен експерт, отдел “Образование, култура и младежки дейност”
Елмаз Касим - главен специалист, отдел “Образование, култура и младежки дейност”
Валентин Иванов - началник отдел „Финансово-счетоводно обслужване” и гл. счетоводител
Первин Риза - младши експерт, отдел “Социални дейности, спорт и туризъм”
Румяна Михайлова - технически сътрудник

 

нагоре