Начало

11-ти ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА – 21 ВЕК” 2016

за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда

под почетния патронаж на Вицепрезидента на Република България - ген. Ангел Марин в периода 2005 - 2011

28 - 30 септември, 2016

Кърджали, българия

ОрганизаторИ:

Фондация “Европейски Екологичен Фестивал”

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
 

град домакин и Основен партньор:

Община Кърджали

 

ECO MOVIE SCREENINGS/ПРОЖЕКЦИИ НА ЕКОЛОГИЧНИ ФИЛМИ И ЗАНЯТИЯ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 2016


29 септември 2016 г., 9.00 – 17.00 ч.

Общински център за култура и младежки дейности

Прожекции на екологични филми и практически занятия за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии

Изложба на екологична тематика на ученици от "Фото-клуб" към Общински детски комплекс Кърджали

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ "Действия на застрашените и на силите от единната спасителна система при ликвидиране на обгазяване, причинено от терористична дейност"

30 септември 2016 г., 9.00 – 12.30 ч.

Общински център за култура и младежки дейности, Бизнесинкубатор - Кърджали

Прожекции на екологични филми за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДИСКУСИЯ за надграждане на практическите умения за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии