Начало

10-ти ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА – 21 ВЕК” 2015

за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда

под почетния патронаж на Вицепрезидента на Република България - ген. Ангел Марин в периода 2005 - 2011

25 - 26 ноември, 2015

Кърджали, българия

ОрганизаторИ:

Фондация “Европейски Екологичен Фестивал”

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
 

град домакин и Основен партньор:

Община Кърджали

 

ПРОЖЕКЦИИ НА ЕКОЛОГИЧНИ ФИЛМИ И ЗАНЯТИЯ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 2015


25 ноември 2015 г., 9.00 – 17.00 ч.

Общински център за култура и младежки дейности

Прожекции на екологични филми и практически занятия за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии

Изложба „Климат? Промяна. Знание!“ на германската организация Germanwatch

Специална прожекция на документалния филм „Taste the waste“/„Вкуси боклука“ на германския режисьор Валентин Турн

Със съдействието на Посолството на Германия в София

26 ноември 2015 г., 9.00 – 12.30 ч.

Общински център за култура и младежки дейности, Бизнесинкубатор - Кърджали

Прожекции на екологични филми за подготовка на населението за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии

Образователна дискусия за надграждане на практическите умения за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии